Psychologické poradenství a gestalt terapie
v Mladé Boleslavi

Jak se objednat

K první konzultaci se prosím objednávejte
telefonicky nebo e-mailem, dohodneme si termín prvního sezení.
To využijeme k vzájemnému vyjasnění očekávání od naší spolupráce
a uzavřeme dohodu o dalším pokračování.

Setkání probíhají v pravidelných intervalech dle dohody s klientem, obvykle s frekvencí jednou za týden nebo jednou za 14 dní.
Delší časové rozestupy obvykle mají negativní dopad na kvalitu procesu.
Sezení trvají vždy 50 minut.

Pracuji za přímou platbu. Jednotná cena za hodinu je 500 Kč.
Částku lze uhradit v hotovosti nebo předem bankovním převodem.

Sezení je samozřejmě možné z nutných důvodů na straně klienta zrušit, nejpozději však 24 hodin předem. Pokud se klient omluví později, budu požadovat zaplacení nevyužité hodiny v plné výši.

Veškeré informace sdělené klientem považuji za důvěrné a nesděluji je žádným dalším osobám. Výjimkou jsou přesně definované okolnosti (oznamovací povinnost při akutním ohrožení života a zdraví klienta nebo jeho blízkých), kdy s klientem vždy předem probírám další postup.
Při své práci se řídím etickým kodexem EAGT.
Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí,
která přispívá ke kvalitě poskytovaných služeb.