Psychologické poradenství a gestalt terapie
v Mladé Boleslavi

Mgr. Alena Straková

Narodila jsem se v roce 1986.
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na
Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a absolvovala
řadu stáží na odborných pracovištích. Psychologickému poradenství
a diagnostice se věnuji od roku 2010. Po většinu své praxe se setkávám
i s dětmi a dospívajícími, působila jsem jako školní psycholožka a psycholožka v dětském diagnostickém ústavu.
V současnosti pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně
v Mladé Boleslavi. Pravidelně se účastním školení a kurzů
v oblasti psychodiagnostiky, terapie, krizového poradenství
a práce se skupinou.

Zároveň jsem frekventantem dlouhodobého systematického výcviku v Gestalt terapii (IVGT, o. p. s., Praha), v němž jsem absolvovala sebezkušenostní část. Mám tak zajištěno metodologické vedení a supervize, což je pro klienty zárukou kvalitní terapie.
Toto vzdělávání je akreditováno Českou lékařskou společností
a Evropskou společností pro Gestalt terapii.


Jak pracuji

Terapie je pro mě velice smysluplnou činností, kdy klienta v určité fázi jeho životní cesty doprovázím. Zastávám názor, že klient sám je nejlepším odborníkem na svůj život a společným prozkoumáváním
jeho příběhu můžeme odhalit skrytý potenciál.
Tím, že se budeme pozorně dívat na různé situace a prožitky,
můžeme získat nové úhly pohledu a objevit tak obzory,
které prozatím nebylo možné vidět.

Při své práci vycházím z principů gestalt terapie. Ta bere člověka jako aktivního tvůrce svého příběhu, který událostem dává svůj vlastní jedinečný smysl. Zajímám se, jak klient chápe a strukturuje svůj svět a jak ho prožívá. Zaměřuji se především na přítomný okamžik.
Při sezení reflektuji, co vidím a slyším a co při setkání s klientem prožívám. Pracuji s emocemi, s tělesným vyjádřením, zapojuji i své představy a pokud je to vhodné, nabízím k vyzkoušení nejrůznější experimenty. Gestalt terapii vidím jako velmi živý, hravý a tvůrčí směr
v psychoterapii, jehož základním prostředkem je dialog.
Za cíl terapie považuji plnější kontakt člověka se sebou samým, tak aby mohl citlivě vnímat své potřeby, zdroje i omezení a žít v souladu s nimi.

Terapie je pro mě vlastně taková cesta vnitřní krajinou.
Stejně jako všechny cesty i tato obsahuje různé překážky a náročná stoupání, odměňuje nás však dechberoucími výhledy
a prosluněnými pasekami. Ponořit se do hlubin sebe sama
vyžaduje odvahu, ale může být prvním krokem
na cestě ze stinného údolí,
ve kterém se právě nacházíme.